Cymru

Mae Eurodesk yn wasanaeth gwybodaeth a chymorth er mwyn helpu pobl ifanc i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn Ewrop.

Rydym yn cynorthwyo pobl ifanc yn uniongyrchol trwy ein chwaer-wefan, y Porth Ieuenctid Ewropeaidd.  Mae'r wefan hon yn rhoi gwybodaeth wedi'i theilwra i bobl ifanc 13-30 oed ynghylch y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael yn Ewrop, ynghyd â syniad o'r hyn y mae cymryd rhan mewn prosiectau ieuenctid Ewropeaidd yn ei olygu.

I oedolion sy'n gweithio gyda phobl ifanc, rydym yn darparu amrediad o gymorth a chyngor ynghylch y maes ieuenctid Ewropeaidd.  Os ydych yn cynllunio prosiectau ieuenctid, yn cynnal teithiau cyfnewid, neu os hoffech gael gwybod am bolisi ieuenctid – mae gennym gyngor am ffynonellau cyllid, adnoddau i'ch helpu i ddeall y maes ieuenctid Ewropeaidd, ynghyd â chysylltiadau proffesiynol sy'n gallu cynnig gwasanaeth mentora os bydd angen gwasanaeth o'r fath arnoch.

Mae modd i Eurodesk gynnig y gwasanaeth pwrpasol hwn oherwydd ein rhwydwaith.  Mae tîm y DU yn rhan o rwydwaith Ewropeaidd ehangach sy'n cynnwys cynrychiolwyr cenedlaethol mewn 35 o wledydd.  Mae ein swyddfa gydlynu ym Mrwsel yn sicrhau bod yr holl swyddfeydd Eurodesk cenedlaethol yn cael y diweddariadau diweddaraf o'r Comisiwn Ewropeaidd, gan ddatblygu offerynnau ac adnoddau er mwyn helpu pobl ifanc i gael gwybod am ac i ymgysylltu gyda'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Mae'n rhwydwaith o gysylltiadau cenedlaethol yn unigryw yn y maes ieuenctid Ewropeaidd, ac mae'n golygu ein bod yn adnodd dibynadwy a dymunol ar gyfer newyddion, digwyddiadau, gwybodaeth ac er mwyn hyrwyddo'r gorau ym maes gwaith ieuenctid Ewropeaidd.  A'r peth gorau yw bod ein gwasanaeth ar gael yn rhad ac am ddim.

Mae rhwydwaith Eurodesk yn strwythur cymorth cydnabyddedig dan Erasmus+, rhaglen yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon.  Mae Eurodesk yn cydweithio'n agos gyda'r Asiantaethau Cenedlaethol ar draws Ewrop er mwyn darparu'r wybodaeth a'r arweiniad diweddaraf ynghylch Erasmus+ a nifer o raglenni cyllido eraill.