young people in a train station

Croeso!  Mae eurodesk yn wasanaeth gwybodaeth am ddim er mwyn helpu pobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd rhyngwladol.

Sefydlwyd Eurodesk ym 1990 ac erbyn hyn, mae'n rhwydwaith ar draws Ewrop sy'n cael cefnogaeth mewn 36 o wledydd.  Bydd pob cydlynydd cenedlaethol yn sefydlu rhaglen flynyddol er mwyn darparu'r gwasanaethau allweddol yn eu gwlad, fel y gall pob Eurodesk deilwra'r gwaith yn y ffordd sy'n mynd i ddiwallu anghenion pobl ifanc ar eu lefel genedlaethol nhw orau.  Mae'n rhwydwaith o gysylltiadau yn unigryw i'r maes ieuenctid Ewropeaidd, ac mae'n golygu ein bod yn ffynhonnell ddibynadwy newyddion, digwyddiadau, a gwybodaeth.

Y swyddfa gydlynu ym Mrwsel yw'r cyswllt rhwng swyddfeydd cenedlaethol Eurodesk a'r Comisiwn Ewropeaidd.  Yn ogystal, maent yn datblygu offerynnau ac adnoddau er mwyn helpu pobl ifanc a phobl sy'n gweithio gyda nhw yn y sector ieuenctid, i ddarganfod ac ymgysylltu â'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Mae Eurodesk yn strwythur cymorth cydnabyddedig dan Erasmus+, y rhaglen gyllido Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, ac rydym yn cydweithio'n agos gydag Asiantaethau Cenedlaethol Erasmus+ er mwyn darparu gwybodaeth ac arweiniad cyfredol am y rhaglen, yn ogystal â chyfleoedd eraill.

Eurodesk yn y du

Rydym yn gweithio yn Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn Ecorys yn Birmingham.

Ar y wefan hon, gallwch weld gwybodaeth ar gyfer pobl ifanc 13-30 oed am y gwahanol gyfleoedd sydd ar gael, ynghyd â syniad o sut brofiad yw hi i gymryd rhan mewn prosiectau ieuenctid Ewropeaidd.  I oedolion sy'n gweithio gyda phobl ifanc, ceir cymorth gan gynnwys adnoddau a gwybodaeth a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â gwaith ieuenctid.  Yn ogystal, rydym yn cynorthwyo pobl yn uniongyrchol trwy gyfrwng y Porth Ieuenctid Ewropeaidd, sy'n cynnwys gwasanaeth 'Gofyn cwestiwn'.

Gallwch gysylltu â ni trwy gyfryngau cymdeithasol, trwy neges e-bost neu dros y ffôn – nodir y manylion ar dudalen Cysylltu â Ni.

Mae ein rhwydwaith o Bartneriaid a Chenhadon ar draws y DU, y maent oll yn y gweithio yn y sector ieuenctid, yn cwblhau ein tîm.